Willy Walder

dramatiker

Copyright © Willy Walder

in principio erat verbum

dramatikk er teater

før kroppen hører ordet

før ordet blir kropp


dramatikk er grammatikk etikk estetikk

jeg er aldri alene

for jeg står alltid i forbindelse til andre

i fortidene og i nåtidene


for jeg finnes i ensomheten

og jeg finnes i fellesskapet

synlig og usynlig i talen og tausheten og i tanken


jeg taler alltid til andre

selv om det er til seg selv som en annen eller tredje person


talen er fortalt tiltalt påtalt avtalt og omtalt


jeg taler både om og til meg selv - jeg er en fortelling

jeg taler til deg - du er en tiltalende samtale

jeg taler om ham eller henne - hun og han er omtalt og påtalt

jeg taler både om og til oss - vi er fortalte samtalte og avtalte

jeg taler til dere - dere er tiltalte og samtalte

jeg taler om dem - de er omtalte og påtalte


jeg finnes ikke uten andre

og alle ord er alltid rettet mot noen

i det minste til seg selv som en annen eller tredje person


Å være vil si å ha et dialogisk samkvem. Når dialogen slutter, slutter alt. (..)

Alt er et middel, målet er dialogen. En stemme verken avslutter eller løser noen ting.

To stemmer er et minimum for livet og væren.

Mihkail Bahktin: Latter og dialog, Cappelen, Oslo 2003


Fridøderskene*

To

Slutten

Dies iræ*

Så dette vet vi:*

I stedet for navn. Person

Ei pike

Stansa tida*

Skipskap

Banaliteter

Givelsen

Ilderøyksformodning

Grammatiske du

Einsamtale

Ærlighetkj*

Gatene

Et øyeblikk

Ugjere*

Vibrasjoner

Willy Walders DIDO*

Hr Jon*

Jeg sier:det sier jeg ikke*

Søstre*

Rødthvitt

Quisling*

Firergalgen

Metromani*

Dødsleiet*

En dans er som en akt

Bar brønn

Vanskapelsen

Fjernsyn og Elskling

(*=lenke til pdf)

Oversettelser:


Sjøfareren (O Marinheiro) av Fernando Pessoa

Under Mjølkeskogen (Under Milk Wood) av Dylan Thomas

 jeg sier : det sier jeg ikke

 Ærlighetkj 2020

 Gatene 

Ærlighetkj 2013